ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolne + Ścinawka Średnia [2]