இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolne + Ścinawka Średnia [2]