இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolne + Ścinawka Dolna [2]