இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolne + Ścinawka Górna [2]