ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ratno Dolne + Szczeliniec Wielki [1]