இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolne + Szczeliniec Wielki [1]