இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Góry Stołowe + Ratno Dolne [8]