இல்லம் / குறிச்சொல் Park Narodowy Gór Stołowych [284]