დასაწყისი / საძიებო სიტყვები Radkówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Górnax [2]