இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax + Ścinawka Górnax + Raszkówx [2]