დასაწყისი / საძიებო სიტყვები Radkówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax + Ścinawka Górnax [2]