இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Górnax + Suszynax + Raszkówx [2]