இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax + Mini Zoo – Wambierzycex [1]