ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax + Suszynax [2]