ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax [2]

ថ្ងៃ​ដែល​បាន​​បង្កើត​