ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]