ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Góry Stołowex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Suszynax + Skansen Wambierzycex [1]