ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Góry Stołowex + Wambierzycex + Ratno Dolnex [2]