ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Góry Stołowex + Pasterkax + Ratno Dolnex + Ścinawka Średniax [2]