ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Zalew w Radkowiex + Karłówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]