ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Zalew w Radkowiex + Karłówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Mini Zoo – Wambierzycex [1]