ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Górnex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]