ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Zalew w Radkowiex + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ścinawka Górnax + Tłumaczówx + Mini Zoo – Wambierzycex + Szopka Wambierzycex [1]