இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Karłówx + Ratno Dolnex + Ścinawka Górnax + Skansen Wambierzycex [1]