இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Karłówx + Mini Zoo – Wambierzycex [2]