ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax [1]