ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Ścinawka Górnax + Raszkówx [1]