ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]