இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Radkówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Ratno Dolnex + Mini Zoo – Wambierzycex [1]