ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Park Narodowy Gór Stołowychx + Pasterkax + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax [1]