ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Radkówx + Pasterkax + Ratno Górnex [3]