בית / תוויות Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Suszynax + Szczeliniec Wielkix [1]