இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolnex + Ścinawka Górnax + Suszynax + Gajówx [2]