בית / תוויות Ratno Dolnex + Suszynax + Raszkówx + Szczeliniec Wielkix [1]