Namai / Žymos Ratno Dolnex + Suszynax + Raszkówx + Szczeliniec Wielkix [1]