இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ratno Dolnex + Suszynax + Szczeliniec Wielkix [1]

பதிந்த தேதி / 2010 / வாரம் 19

திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி ஞாயிறு ஞாயிறு