ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Ścinawka Górna + Szczeliniec Wielki [2]