இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Ścinawka Górna + Szczeliniec Wielki [2]