ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Suszynax + Gajówx + Szopka Wambierzycex [1]