இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Suszynax + Gajówx + Szopka Wambierzycex [1]