בית / תוויות Suszynax + Raszkówx + Zamek Ratno Dolnex [1]