ទំព័រ​ដើម​ / ស្លាក Suszyna + Szczeliniec Wielki [2]