இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Suszyna + Szczeliniec Wielki [2]