இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Tłumaczówx + Szopka Wambierzycex + Zamek Ratno Dolnex [1]