இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Gajów + Szczeliniec Wielki [2]