இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Ratno Górnex + Gajówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]