இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Ścinawka Dolnax + Suszynax + Raszkówx [2]