இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Ścinawka Górnax [2]