בית / תוויות Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Suszynax + Raszkówx [2]