இல்லம் / குறிச்சொற்கள் Góry Stołowex + Ratno Dolnex + Gajówx + Raszkówx + Mini Zoo – Wambierzycex [1]